LỚP QUẢN LÍ BÀI

Cập nhật lúc: 10:46 09/09/2017

Bạn bận nhiều công việc không thể giúp bé học vào mỗi tối?

Bạn lo lắng rằng bé chưa giải quyết được các bài tập được giao về nhà?

Bạn mong muốn con bạn được chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp để bé tiếp thu bài mới nhanh hơn?

Lớp quản lí bài giúp trẻ độ tuổi tiểu học giải quyết được hết tất cả các bài tập về nhà, giúp trẻ ôn luyện, củng cố được kiến thức đã học và trao đổi thêm kiến thức mới phù hợp với năng lực bản thân học viên, chuẩn bị kiến thức cho bài mới trước khi đến lớp giúp học viên dễ hiểu bài và chủ động hơn trong bài học mới.

1/ LỚP QUẢN LÍ BÀI LỚP 1, 2, 3

Độ tuổi: Từ 7 - 9 tuổi.

Số lượng học sinh: 10 – 15 học sinh/lớp học

Số lượng giáo viên: 02 giáo viên/ lớp học.

Thời gian học: 18h15 – 20h30.

Học 5 buổi/tuần. Từ thứ 2 đến thứ 6.

2/LỚP QUẢN LÍ BÀI LỚP 4

Độ tuổi: Từ 9 – 10 tuổi.

Số lượng học sinh: 10 – 15 học sinh/lớp học

Số lượng giáo viên: 02 giáo viên/ lớp học

Thời gian học: 18h15 – 20h30

Học 5 buổi/tuần

2/LỚP QUẢN LÍ BÀI LỚP 5

Độ tuổi: Từ 10 – 11 tuổi.

Số lượng học sinh: 10 – 15 học sinh/lớp học

Số lượng giáo viên: 02 giáo viên/ lớp học

Thời gian học: 18h15 – 20h30

Học 5 buổi/tuần